Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
МIНИСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ
ОДЕСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТКфедра:”Правознавства”РЕФЕРАТ З КУРСУ:
“ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”
НА ТЕМУ:

“ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ”Виконала
студентка ФЕУВ 32 гр.
ПАСАЇТА ГАЛИНА
Викладач
Мироненко В.І.Одеса 2003
ПЛАН

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
Поняття господарського договору………………………………………………………………4
Укладення господарських договорів………………………………………………………..…5
Зміна, розірвання та пролонгація дії договору………………………………………..…7
Виконання договорів……………………………………………………………………………….…8
Способи забезпечення виконання договорів…………………………………………...…9
Висновки……………………………………………………………………………………………..……15
Використана література……………………………………………………………………………16


Вступ

Проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна взяла курс
на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадянського
суспільства і ринкової економіки, в якій функціонують різні форми власності
та підприємництва.
Наділення підприємств і громадян свободою господарської діяльності та
підприємництва дало поштовх до розгортання сфери майнових відносин та
урізноманітнення господарських зв'язків суб'єктів підприємницької
діяльності як у внутрішньому обороті країни, так і при здійсненні ними
зовнішньоекономічної діяльності.
Найбільш доцільною і адекватною вільним ринковим відносинам правовою
формою опосередкування таких відносин є господарський договір, адже
результати підприємницької діяльності реалізуються на ринку товарів і
послуг на договірних засадах.
Важливість теоретичної розробки питань, пов'язаних з договірним
регулюванням підприємницьких відносин, зумовлена не лише відсутністю
монографічних досліджень з цих питань у правовій науці, а й потребами
юридичної практики і завданнями щодо нової кодифікації цивільного
законодавства України.
Новий Цивільний кодекс України має закласти стабільну основу правового
регулювання майнових та особистих немайнових відносин у всіх сферах
громадянського суспільства і передусім у підприємницької діяльності.
У роботі зроблена спроба провести аналіз чинного законодавства,
порівняти його із Проектом Цивільного кодексу, дати можливі способи
вирішення окремих проблем та колізій, які виникають при застосуванні
законодавства під час укладання, зміни, виконанні, розірванні господарських
договорів.Поняття господарського договору

Суб'єктам підприємництва доводиться укладати різні за своїм характером
договори (купівлі-продажу, поставки, перевезення, лізингу, консигнації,
банківського кредиту тощо), які регулюються як нормами ЦК, так і інших
нормативних актів.
Особливістю розвитку сучасного приватного права є тенденція до
уніфікації правових систем, завдяки яким відбувається стикування та
взаємодія різних систем національного законодавства з метою спрощення
міжнародних відносин, зняття перешкод у міжнародному обороті товарів,
капіталів та робочої сили. Прискоренню цих процесів сприяє діяльність
численних міжнародних організацій з уніфікації міжнародного права. Серед
міжнародних організацій, які відіграли помітну роль в уніфікації колізійних
та матеріальних цивільно-правових норм у сфері купівлі-продажу, факторингу,
лізингу та деяких інших, слід назвати Міжнародний інститут уніфікації
приватного права (УНІДРУА)
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100