Рефераты Cфера фінансів - місцеві фінанси

Вернуться в Финансы

Cфера фінансів - місцеві фінанси
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯКОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ:


“ФІНАНСИ ”ВИКОНАЛА:
Студентка 3-го курсу
Факультету заочного навчання
Спеціальність: “Фінанси”


Перевірила:Київ – 2003План


І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика.

1. Вступ. Сутність фінансів.
2. Сфера фінансових відносин.
3. Фінанси суб`єктів господарювання.
4. Страхування.
5. Склад державних фінансів.
6. Фінансовий ринок, його структура.
7. Висновок.

ІІ. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини.

1. Вступ. Незалежність органів місцевого самоврядування.
2. Місцеві бюджети України.
3. Структура доходів місцевих бюджетів.
4. Структура витрат місцевих бюджетів.
5. Взаємовідносини між бюджетами.
6. Висновок.

ІІІ. Література.Київ - 2003

І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика.

1. Вступ. Сутність фінансів.

Фінанси являють досить складне багатопланове суспільне явище, яке
характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву.
Фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі
формування та використання централізованих і децентралізованих грошових
фондів.
Використання фінансів (грошових ресурсів) становить особливу сферу
економічної діяльності держави і підприємств. Провідна роль у системі
фінансів належить загальнодержавним фінансам і передусім державному
бюджетові, через який централізуються ресурси і здійснюється єдина
фінансова політика держави. Загальнодержавні фінанси обслуговують процес
розподілу та перерозподілу суспільного продукту і національного доходу в
державному маштабі, в галузевому і територіальному розрізах.
Фінанси підприємств і організацій (децентралізовані фінанси) функціонують
всередині сфери матеріального виробництва і виходять за її межі лише тоді ,
коли об`єднуються із загальнодержавними фінансами.
Децентралізовані фінанси становлять основу загальнодержавних фінансів
оскільки останні формуються за рахунок доходів і накопичень підприємств.

2. Сфера фінансових відносин.

Фінанси являють собою досить складне суспільне явище, яке охоплює досить
широку гаму обмінно-розподільних відносин, відображаючих різноманітні
грошові потоки.

Фінансова система розглядається з двох сторін:
- за внутрішньою структурою;
- організаційною будовою.

За внутрішньою структурою:
- фінансова система – сукупність відносно відособлених
взаємозв`язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та
методи фінансових відносин.

За організаційною будовою:
- фінансова система – сукупність фінансових органів та інститутів,
які управляють грошовими потоками.

На підставі вищезазначеного більш детальніше зупинимося на внутрішній
структурі фінансової системи, яка відображає об`єктивну сукупність
фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер
і ланок.


Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових
відносин.Ланка характеризує відособлену частку.Сфери фінансів:


- мікрорівень - фінанси суб`єктів господарювання;
- макрорівень - державні фінанси;
- рівень світового господарства - міжнародні фінанси;
- узагальнюючий рівень - фінансовий ринок.


Вищезазначене можна висловити схематично, тобтоСфери фінансових відносинФінансова система


Світове господарство
- міжнародні фінанси

Макроекономіка
- Державні фінанси Фінансовий
ринок

Мікроекономіка
- фінанси суб`єктів
господарювання підприємств

Кожна з цих сфер має відповідне організаційне забезпечення, кожна
рівнева сфера – певний склад доходів та видатків і свою специфічну схему
організації фінансової діяльності, а фінансовий ринок – форми фінансових
ресурсів та методи торгівлі ними
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100