Рефераты Кадрове діловодство

Вернуться в Управление

Кадрове діловодство
Shura19@yandex.ru
Вступ

Робота з документами

Реєстрація й облік документів.
Порядок обробки документів, що надходять.
Порядок обробки документів, що відправляються.
Передача документів усередині організації.
Облік кількості документів.
Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи з документами
організації.
Правила реєстрації й індексування документів.
Організація контролю за виконанням документів
Збереження документів, складання номенклатури справ, архівація
Підготовка документів до архівного збереження.
1. Обробка справ.
2. Експертиза цінності документів.
Оформлення справ.
Оформлення обкладинки справи.
Література.Вступ
Діловодство становить повний цикл обробки і руху документів з моменту
їх створення (чи одержання) до завершення виконання і відправлення.
Документи закріплюють виробничі відносини, як усередині підприємства,
так і з іншими організаціями і нерідко є письмовим доказом при виникненні
майнових, трудових і інших суперечок, розглянутих цивільними, арбітражними
і третейськими судами.
Документи підприємств, що відклалися в діловодстві, надалі або
лишаються на тривале збереження, або зберігаються короткі терміни і потім
виділяються до знищення. Для збереження справ у великих установах,
організаціях, на підприємствах існують відомчі архіви, що у своїй роботі
керуються «Положенням про архівний фонд», «Основними правилами роботи
відомчих архівів», а також Типовими переліками документів із указівкою
термінів збереження, Типовими положеннями про експертну комісію,
номенклатурою справ для підприємства. У невеликих за структурою і штатною
чисельністю фірмах, як правило відсутній спеціальний підрозділ - відомчий
архів. У цьому випадку обов'язки архіваріуса сполучає секретар-референт
фірми, відповідаючи за схоронність документації і своєчасну здачу її в
державний архів. Взаємодію державних архівів із сучасними комерційними
структурами передбачається здійснювати на договірній основі. У договорі
закріплюються зобов'язання сторін: порядок, склад, терміни передачі
документів на постійне чи депозитне збереження і т.д.
Підприємство може скоротити термін збереження документів у своєму
відомчому архіві до передачі їх на державне збереження у випадках:
припинення діяльності, нестабільності діяльності, відсутності умов для
збереження документів, бажання самого підприємства.


Робота з документами


Реєстрація й облік документів.

Рух документів з моменту їхнього одержання або створення до
завершення виконання рішень по них, відправлення або здачі в справу
утворюють документообіг організації. Порядок руху документів в організації
закріплюється в схемах проходження документів, що розробляються службою
документаційного забезпечення і затверджуються керівництвом організації.
При функціонуванні системи автоматизованої обробки, інформації в схеми
повинні бути включені обчислювальні центри і всі пункти обробки документів
за допомогою засобів обчислювальної техніки.
Організація документообігу в умовах застосування засобів
обчислювальної техніки повинна забезпечувати сумісність ручної й
автоматизованої обробки документів.
Порядок обробки документів, що надходять.
Документи, що надходять в організацію, у тому числі створені за
допомогою засобів обчислювальної техніки, проходять первинну обробку,
попередній розгляд, реєстрацію, розгляд керівництвом і доставляються
виконавцям.
На отриманому документі проставляється реєстраційний штамп.
Документи з грифом «особисто» або адресовані громадським організаціям
в експедиції не розкриваються, а передаються по призначенню.
Попередній розгляд документів проводиться з метою розподілу
документів, що надійшли, на ті що потребують обов'язкового розгляду
керівництвом і направляються безпосередньо в структурні підрозділи і
відповідальних виконавців
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100