Рефераты Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

Вернуться в Уголовное право и процесс

Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике
. Доларів США за
офіційним курсом , який діяв на кінець останнього фінансового року , і при
цьому не менше ніж у двох засновників вартість активів або об”єм реалізації
товарів перевищує суму грошового еквіваленту , рівному 100 тис. Доларів
США у кожного. У випадку , коли одним із засновників є державний орган ,
то в розрахунках вартості активів або об”ємів реалізації товарів
використовуються відповідні показники державних підприємств , майно яких
передається в статутний фонд створюваного господарюючого суб”єкта ;

- створення господарюючого суб”єкту двома або більше засновниками , які
діють на певному товарному ринку , якщо загальна доля засновників на цьому
ринку перевищує 35 % ;

- створення господарюючого суб”єкту , доля якого на певному товарному
ринку завідомо буде перевищувати 35 % , а також асоціацій , концернів та
інших об”єднань підприємств .

Під час реєстрації господарського товариства посадова особа органу
державної реєстрації на титулі установчих документів робить відмітку про
реєстрацію із зазначенням назви цього органу , номера та дати реєстрації.
Відмітка засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу
державної реєстрації.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання
інших документів , не передбачених законодавством або оформлених з іншими
вимогами , ніж це визначено у Положенні “ Про реєстрацію суб”єктів
підприємницької діяльності ”.

За наявності всіх вищенаведених документів орган державної реєстрації
прягом п”яти робочих днів з дати надходження документів зобов”язаний
провести державну реєстрацію господарського товариства і видати заявникові
свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності
встановленого зразка.

Підставою для відмови у державній реєстрації є відсутність в установчих
документах відомостей , зазначених в ст. 4 , 37 , 51 , 67 , 76 Закону
України “ Про господарські товариства .“

Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

У відповідності до до Закону України “ Про внесення змін в ст.56
Конституції ( Основного закону ) України від 31 жовтня 1995 року ,
громадянин має право у встановленому законом порядку оскаржити в суді
рішення , дії чи бездіяльність державних органів , юридичних чи службових
осіб в сфері управлінської діяльності , якщо він вважає , що цим порушені
його права і свободи . В цьому аспекті , громадяни можуть оскаржувати в
судовому порядку затримку в державній реєстрації .

Свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності є
підставою для відкриття розрахункового , валютного та інших рахунків в
установах банків , виготовлення печаток та штампів.


20

Порядок відкриття рахунків в установах банків визначає інструкція

“ Про порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних рахунків в
установах банків “ , затвержена постановою Правління Національного банку
України від 11 жовтня 1994 року № 164. Для відкриття рахунку підприємства
надають установам банку такі документи : заява , па відкриття рахунку
встановленого зразка , підписана керівником і головним бухгалтером
підприємства , нотаріально завірені копії установчих документів, картку із
зразками підписів керівника і головного бухгалтера і віттиском печатки. У
випадку , якщо на момент відкриття рахунку товариство не має печатки , то
до документів додається заява про надання дозволу на користування рахунком
без печатки до часу її виготовлення , але не більше 60 днів.
Для оформлення заказу на виготовлення печатки необхідно отримати
відповідний дозвіл в органах внутрішніх справ
10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100