Рефераты Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

Вернуться в Уголовное право и процесс

Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике
.
Так , загальними обов”язковими умовами , які повинні зазначатися в
статуті є вид товариства , найменування та місцезнаходжкення , склад
засновників та учасників , розмір та порядок утворення статутного фонду,
порядок розподілу прибутків та збитків , склад та компетенцію органів
товариства , порядок прийняття ними рішень , включаючи перелік питань , з
яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів , порядок
внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і
реорганізації товариства.

Статут акціонерного товариства повинен містити також відомості про види
акцій , що випускаються , їх номінальну вартість , співвідношення акцій
різних видів , кількість акцій , що купується засновниками , наслідки
невиконання зобов”язань по викупу акцій.


15

Можна виділити основні розділи , які складають зміст статуту
господарського товариства :

- загальні положення ;
- мета та предмет діяльності ;
- юридичний статус товариства ;
- засновники товариства ;
- майно товариства ;
- статутний фонд товариства ;
- акції товариства ( для акціонерного товариства ) ;
- порядок розподілу прибутків та збитків ;
-органи управління товариством;

- облік та звітність про діяльність ;
- порядок внесення змін до статуту ;
- фонди товариства ;
- відступлення частки в статутному фонді товариства ;
- припинення діяльності товариства ;
- інші умови , в залежності від виду господарського товариства .

Примірний перелік видів діяльності , які можна передбачити в статуті
наведено в додатку до даної курсової роботи.

Статут господарського товариства затверджується зборами засновників (
установчими зборами ) господарського товариства , прошнуровується ,
нумерується ; на статуті робиться відмітка про державну реєстрацію
господарського товариства.

Товариство має право вносити зміни та доповнення до статуту , які теж
підлягають державній реєстрації. Зміни ( доповнення ) до установчих
документів оформляються окремими додатками до них або шляхом викладу їх у
новій редакції . На титулі додатків до установчих документів органом
державної реєстрації робиться відмітка про те , що вказані документи є
невід”ємною частиною відповідних установчих документів. У випадку внесення
установчих документів в новій редакції в цілому на їх титулі робиться
відповідна відмітка.

У випадку внесення в установчі документи змін та доповнень , пов”язаних
із зміною найменування , організаційної форми або форми власності суб”єкта
підприємницької діяльності , робиться його перереєстрація у встановленому
законом порядку.16


3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА


Господарське товариство набуває прав юридичної особи з дня його
державної реєстрації . Державна реєстрація товариства проводиться за
правилами, встановленими Законами України “ Про підприємства “від 27
березня 1991 року № 887-ХІІ, “ Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року
№ 698-ХІІ та Положенням “ Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької
діяльності “ , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1994 року № 276 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 1996 року № 125 .

Положення “Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності “
визначає порядок державної реєстрації суб”єктів підприємницької діяльності
незалежновід їх організаційних форм і форм власності. Законом
передбачається окремий порядок створення господарських товариств , в
залежності від предмету діяльності ( банки , засоби масової інформації ,
фондові біржі, тощо). Господарські товариства , що займаються банківською
діяльністю реєструються Національним банком України в порядку , визначеному
законодавством України про банки і банківську діяльність
10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100