Рефераты Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

Вернуться в Уголовное право и процесс

Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИИ
УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра
цивільного права


студента
ІІІ курсу
Будюха
Д.Є.К У Р С О В А Р О Б О Т А

на темуСТВОРЕННЯ І УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВАНауковий
керівник

ст.викладач Нечипорук Л.Д.УЖГОРОД - 1996План курсової роботиВступ
3

1. Установчий договір , його зміст
4

2. Статут , його зміст
14

3. Державна реєстрація господарського товариства 16

Висновки
21

Список використаних джерел та літератури
22

Додатки

1. Проект установчого договору товариства з обмеженою
відповідальністю

2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю3В С Т У ППідприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї
України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених
законодавством. Вибір її конкретної організаційної форми проводиться
підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями
діяльності , сфера її здійснення , ресурси , які можуть бути включені до
неї , форма власності , кількість і склад осіб , які безпосередньо
об”єднуються для ведення підприємницької діяльності , інші початкові умови.


Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм
державної реєстрації конкретного виду підприємства , господарського
товариства або іншої організаційної форми.

Тема даної курсової роботи обрана для того , щоб зробити спробу
дослідити сам процес обрання організаційно-правової форми ведення
підприємницької діяльності , а саме створення господарського товариства.

Процес створення господарського товариства обрано в якості об”єкту
дослідження, оскільки , як свідчать статистичні дані , найбільш
розпоширеною організаційно-правовою формою , яка обирається для здійснення
підприємницької діяльності є саме господарське товариство.

Від прийняття Закону України “ Про господарські товариства “ пройшло
чимало часу , але практика свідчить , що ефективність ведення
підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості установчих
документів : можуть виникати різного роду суперечності щодо майна , яке
було внесене засновниками , відповідальності засновників за невиконання
зобов”язань по внесенню вкладів ( оплати акцій ) , можливості уступки долі
в статутному фонді третій особі , тощо.4


Установчий договір господарського товариства , його змістУзгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може бути
спрямована на досягнення спеціальної мети - створення нового суб”єкту
цивільного права ( юридичної особи ) , яку вони наділяють необхідним майном
і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності у юридичної особи
декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини , в тому
числі вид ( характер ) і предмет діяльності створюваної організації ,
розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків , порядок
спільної діяльності по створенні юридичної особи та інші умови
10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100