Рефераты Адвокат в уголовном процессе

Вернуться в Уголовное право и процесс

Адвокат в уголовном процессе
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Конституція – Конституція України
КК – Кримінальний кодекс України;
КПК – Кримінально – процесуальний кодекс України

Кримінальне судочинство є складною та багатобічною діяльністю багатьох
органів та осіб, коло яких визначено законом. В ній беруть участь як
державні органи та посадові особи, так і громадяни. Вони виконують різні
процесуальні функції та наділені законом різними за характером та обсягом
правами, різні й їх обов’язки. Однак загальним для них є те, що всі вони
тим чи іншим чином беруть участь у справі, вступають між собою у
процесуальні правовідношення і тому є суб’єктами кримінального процесу
(суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності).
Разом з тим, не можна не враховувати характер діяльності того чи
іншого суб’єкту процесу, значення яке вона має при провадженні по
кримінальній справі. Діяльність одних суб’єктів створює значний вплив на
ход та рішення руху справи; діяльність інших хоч й пов’язана з активною
участю у процесі, такого рішучого впливу не має; а діяльність третіх –
пов’язана з виконанням конкретних, часом епізодичних процесуальних функцій.
Вказані розбіжності у правовому статусі суб’єктів кримінального процесу
дозволяють класифікувати їх наступні три групи:

1) органи, що ведуть кримінальний процес (чи основні суб’єкти
кримінально-процесуальної діяльності);
2) учасники кримінального процесу;
3) інші суб’єкти кримінального процесу (до неї відносяться
особи, чия діяльність, епізодична за своїм характером, має
допомагати органам, що ведуть кримінальний процес, у
здійсненні завдань кримінального судочинства – свідки,
експерти, спеціалісти, перекладники та ін.)
Особливе значення мають перші дві групи вказаної класифікації.
Основними суб’єктами кримінального процесу є суд, прокурор слідчий,
начальник слідчого підрозділу, органи дізнання. Саме їх діяльність має
першочергове, визначне значення для всього кримінального процесу, з нею
пов’язана безпосередньо реалізація завдань кримінального процесу.

Учасники процесу – це громадяни, установи, організації, підприємства,
що мають права для активної участі у справі з метою захисту своїх прав та
законних інтересів чи прав та законних інтересів осіб, яких вони
представляють. До них відносяться підозрюваний, обвинувачений, захисник,
постраждалий, цивільний позивач, цивільний відповідач, представники
постраждалого, позивача, відповідача. У юридичній літературі існує думка,
що до самостійної групи суб’єктів кримінального процесу слід віднести
представників громадських організацій та трудових колективів. Однак якщо
враховувати, що представники суспільних організацій та трудових колективів,
що беруть участь в суді як суспільні захисники чи обвинувачі, по суті є
суб’єктами, які за своїм правовим статусом займають таке саме положення, що
й учасники процесу, то є достатні приводи для віднесення їх до числа
останніх. Не можна разом з тим погодитись з поглядом, що поняттям “учасники
процесу” охоплюються всі особи, що приймають ту чи іншу участь у справі –
від судді та прокурора до обвинуваченого, захисника, свідка, понятого. По
суті це відбирає у класифікації суб’єктів кримінального процесу будь-який
зміст.
Розмежування понять “основні суб’єкти процесу” та “учасники процесу”
має важливе теоретичне та практичне значення. Воно реально відображає те,
що закріплено у діючому законі та практиці, що розвивається на його основі.
Відмежування цих понять дозволяє не тільки визначити в теоретичному плані
те загальне та характерне, що притаманне кожній з вказаних груп суб’єктів
процесуальної діяльності, але й конкретно вирішити практичні питання, що
стосуються характеристики повноважень основних суб’єктів процесу, з одного
боку, а також прав та обов’язків учасників процесу – з іншої
10 11 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100