Рефераты Биотехнология

Вернуться в Биология

Биотехнология
РЕФЕРАТ

Текст наукової роботи – 23 ст., 8 джерел.
Об’єктом дослідження у даній роботі є провідні напрямки
біотехнології, їхній розвиток та перспективи розвитку у майбутньому.
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології – їхню історію, а
також найсучасніші дослідження, з’ясувати які з них є найбільш
перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
У ході дослідження реалізовані такі завдання:
. систематизовано напрямки біотехнології;
. з’ясовано перспективні галузі біотехнології;
. визначена роль біотехнології в житті суспільства.
Методи дослідження: систематизація та аналіз.
Практичне значення: дана робота може бути використана як додатковий
матеріал при вивченні у школах на уроках біології тем присвячених
біотехнології.
Зміст вміщує в собі – вступ, 2 розділи, висновки, список використаної
літератури.1 ВСТУП


Біотехнологія – це сукупність промислових методів, які застосовують
для виробництва різних речовин із використанням живих організмів,
біологічних процесів чи явищ. Сам термін “біотехнологія” з’явився в 70-их
роках XX ст. (біос – життя, технос – мистецтво, майстерність, логос –
слово, вчення) хоча біотехнологічні принципи людина розробила уже давно –
використання життєдіяльності мікроорганізмів для випікання хліба,
виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоварення.
Зараз технологія біологічних процесів набирає в сучасному світі
винятково велике значення. Взаємодія молекулярної біології, генетики,
генної інженерії, біохімії і мікробіології, хімії і хімічної технології в
області проблем біотехнології веде до створення нових біологічних агентів,
вдосконалення керування біосинтезу тощо.
Біотехнологію умовно поділяють на два розділи :
1) традиційна (куди входить технологічна мікробіологія, а також
технічна, біохімічна та інженерна ензимологія);
2) нова (куди входять генетична та клітинна інженерія).2 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТРАДИЦІЙНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ


2.1 Ферментація в біотехнології
Традиційна біотехнологія заснована на ферментації. За останні 30
років виник ряд нових виробництв, що базуються на використанні різних
міцеліальних грибів, дріжджів, бактерій, рідше водоростей. За допомогою
мікроорганізмів отримують такі лікарські препарати як кортизон,
гідрокортизон і деякі інші, які відносяться до групи стероїдів.
Мікроорганізми використовують для отримання деяких нуклеотидів і
цитохромів. Вони є продуцентами вітамінів В2 і В12, які використовують для
синтезу бета-каротину. Широко використовують полісахариди, отримані в
значній кількості завдяки ряду мікроорганізмів. Їх застосовують в медицині,
наприклад, як замінник плазми крові – декстран, в харчовій, текстильній,
парфумерній промисловості і для збільшення добутку нафти. Розширюється
можливість масового виробництва на застосуванні вірусних та бактеріальних
препаратів для профілактики захворювань сільськогосподарських тварин.
Також мікроорганізми використовують в хлібопеченні, для отримання
оцту, молочнокислих продуктів, етанолу, гліцерину, ацетону, бутанолу та
ряду органічних кислот.
Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є
використання мікроорганізмів як один з засобів захисту рослин від
шкідників.

2.2 Засоби захисту рослин
Розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та
інших засобів захисту рослин.
По-перше, абсолютна більшість пестицидів є сильними біологічними
активними речовинами і негативно впливають на рослини. Це може виразитись в
погіршенні росту, розвитку і загального стану рослини.
По-друге, дуже часте використання пестицидів може знищити всю
мікрофлору, в першу корисну, так як вона є дуже чутливою до пестицидів
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100