Рефераты Демографичаская ситуация в Украине

Вернуться в Статистика

Демографичаская ситуация в Украине
В С Т У П

Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення.
Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно
виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток
насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача.
Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є
природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента
продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення
трудомістких галузей господарства..
Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структура є
найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення.
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності населення України
є його природний рух.
Зниження природного приросту спричиняє деформацію вікової структури
населення, зумовлює зниження природного приросту трудових ресурсів.
"Старіння" населення призводить до збільшення економічного навантаження на
працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні
народного господарства робочою силою.
Підвищення рівня життя населення в територіальному розрізі залежить від
раціонального використання трудових ресурсів, що відображено і в затратах
живої праці на виробництво відповідної продукції.
Для характеристики розміщення населення використовують поняття
"розселення". Розселення є міським і сільським. Основними чинниками
розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, є соціально-
економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природні та
демографічні.
Природні фактори позначаються на процесі розселення внаслідок
територіальних відмінностей природного середовища (поверхні, клімату,
гідрографічної мережі, корисних копалин, якості земельних ресурсів та ін.).
Територіальні особливості розселення, крім того, залежать від
інтенсивності та напрямів постійних та маятникових переміщень населення.
Щодо темпів зростання населення України, то вони надто повільні через
зниження природного приросту, його механічну рухливість та інтенсивний
відплив осіб молодого віку, що зумовлює деформацію вікової структури
працездатних. У перспективі очікується зменшення приросту трудових
ресурсів, що позначиться на розширеному відтворенні і зумовить потребу
максимальної орієнтації на впровадження трудозберігаючих технологій.1. Загальна характеристика демографічної ситуації.

Українському суспільству ніколи не бути процвітаючим чи навіть
стабільним, якщо його населення не матиме відповідних умов життя і не
відчуватиме повної безпеки для реалізації нормальної демовідтворювальної
поведінки, не буде бачити перспектив для існування й розвитку кожної сім'ї
та особи.
До останнього часу проблеми безпеки досліджувалися переважно у
військовій та політичній сферах й обмежувалися потенційними конфліктами між
країнами та міжнародними загрозами. Однак результати модельних досліджень,
проведених у ряді країн, свідчать, що внутрішня негативна соціально-
демографічна ситуація, зокрема, той чи інший режим відтворення населення,
кількісний та якісний його склад може стимулювати чи гальмувати виникнення
й розвиток внутрішніх і зовнішніх конфліктів, бути каталізатором
сепаратистських прагнень частини населення, тобто здійснювати деструктивний
вплив на стан безпеки держави навіть за стабільної міжнародної ситуації. Як
свідчить досвід, проведення тієї чи іншої соціально-демографічної політики,
зокрема щодо національних меншин, емігрантів та біженців, дозвіл чи
заборона використання тих чи інших засобів планування сім'ї тощо можуть
бути причиною приходу до влади або відставки урядів, слугувати показником
розвитку демократії.
Отже, демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення
стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального
демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави,
як фактор і водночас як результат її функціонування
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100