Рефераты Порядок видачі наряду на роботу

Вернуться в Безопасность жизнедеятельности

Порядок видачі наряду на роботу
Порядок видавання і оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він пере

дається по телефону, радіо. — у трьох примірниках. В останньому
випадку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а
працівник, який приймає текст у вигляді телефоне- або радіограми,
заповнює два примірники наряду і після зворотної перевірки зазначає
на місці підпису працівника, який видав наряд, його прізвище та
ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом. В обох
примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, кульковою
ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.Не допускається
виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний текст.
Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів
розмножувальної техніки.
Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники
наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним
(оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за
одну зміну до початку проведення робіт, зазначених у наряді. У
непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведення
робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд
згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”.
Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од

нією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків,
зазначених у пунктах цих “Правил...”.На руки виконавцю робіт
видається тільки один примірник наряду.
Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї

схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного
агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких
умов:
місця усі робочі підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі)
працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник
робіт, виконавець робіт (наглядач);
виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з
робочих місць підготовленої дільниці;
переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його
дозволу керівник робіт;
переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами

допускача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт
із заз

наченням дати, часу і місця роботи;
переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наря

ду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення
бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному
працівнику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та
в оперативному журналі.
Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню

вати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також
замінювати керівника робіт або виконавця робіт (наглядача)
заборонено.
Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним
нарядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без
видавання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог
первинного допуску. Кількість нарядів, що видаються одночасно на
одного керівника робіт, у кожному випадку визначає працівник, який
видає наряд. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна
складатись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця
робіт. Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів та
учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне
навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в
кількості; один практикант або учень на кожного основного члена
бригади. Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за
працівниками бригади.
Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих
робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими
вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та інструктаж
бригади (цільовий)" табл. 1 наряду Під час виписування загального
наряду в рядку "Склад” та інструктаж бригади (цільовий)" габл
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100