Рефераты Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Вернуться в Безопасность жизнедеятельности

Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок
Міністерство освіти та науки України
Національна Металургійна Академія України
Кафедра охорони праціРеферат

На тему:

“Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок”Виконала:
cтудентка групи ФК-03-2
Літвінова Валентина

Перевірив:
Доц. Каракаш О. І.м. Дніпропетровськ
2004 р.
I. Вимоги до працівників

Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до
галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань
охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також до вимог до
електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.
Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом
трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з
Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.
Працівники, що обслуговують електроустанов

ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа

ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо

відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти
інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з
оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Інструктаж з електробезпеки на І групу має провадити особа,
відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим
розпорядженням,— особа зі складу електротехнічних працівників з групою
III.
Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень
працівникам з групою І не вимагаються;
особам молодшим за 18 років не дозволяється

присвоювати групу вище II;
для присвоєння чергової групи з електробезпеки

необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою
групою;
для одержання груп II-III працівники мають:
чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;
звати і уміти застосувати на практиці ці та інші

правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка

виконується;
знати будову і улаштування електроустановок;
уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних
випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і
зовнішнього масажу серця;

для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати
компонування електроустановок і уміти організувати
безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших
груп Правилам безпеки і наданню першої

допомоги потерпілим від електричного струму;
для одержання групи V необхідно також розуміти, чим
викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації
електроустановок.
Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил,
видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих
Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час
роботи.
Посвідчення про перевірку знань працівника є
документом, який засвідчує право на самостійну роботу в
електроустановках на зазначеній посаді за фахом.
Посвідчення про перевірку знань видається
працівникові комісією з перевірки знань підприємства,
організації після перевірки знань і є дійсним тільки після
внесення відповідних записів.
Під час виконання службових обов'язків працівник
повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За
відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з
простроченими термінами перевірки знань працівник до
роботи не допускається
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100