Рефераты Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Вернуться в Безопасность жизнедеятельности

Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна академія України


Кафедра охорони праціРеферат


На тему:
“ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ ”Виконала:
ст.гр ФК-03-2
Адамова Марія
Перевірив:
Каракаш О.І.м. Дніпропетровськ

2004 р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

Перелік основних заходів

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на
такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням
та в порядку поточної експлуатації.
Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в
електроустановках, є:
- затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами,
розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
- оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням
переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
- підготовка робочих місць;
- допуск до роботи;
- нагляд під час виконання робіт;
- переведення на інше робоче місце;
- оформлення перерв в роботі та її закінчення.
- Працівники, відповідальні за безпеку робіт
Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках,
є:
- працівник, який видає наряд, розпорядження;
- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;
- працівник, який готує робоче місце, допуск;
- працівник, який допускає до роботи (далі - допускач);
- керівник робіт;
- працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі -
наглядач);
- члени бригади.
Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість
безпечного виконання роботи.Він відповідає за достатність і правильність
зазначениху наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і
призначення працівників, відповідальних забезпечне виконання робіт, а також
за відповідність груп
З електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що
виконується.
Працівник, який видає наряд, зобов'язаний у випадках, передбачених
цими Правилами, визначити зміст рядків наряду "Окремі вказівки".
Форма наряду-допуску та вказівки щодо його заповнення наведені в
додатку 4.
Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-
технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках
понад 1000 В та групу IV - в електроустановках до 1000 В.
Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в
порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і
періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а
також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.
Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск,
несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання
робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх
здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що
допускаються.
Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право
оперативні працівники з групою V -в електроустановках понад 1000 В і групою
IV - в електроустановках до 1000 В.
Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання
заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що
вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож)
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100