Рефераты 10 теми по психології і педагогіці

Вернуться в Психология

10 теми по психології і педагогіці
ІНТЕЛЕКТЦе наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища, тобто
це глобальна здібність розумно діяти, раціонально мислити і добре
справлятися з з життевими обставинами.В науці є 120 комбінацій інтелекту:


КокретнийПрактичнийАбстрактнийПотенціальнийНабутий


та ін.

Потенціальний інтелект:

Найважча форма – ідіотія – мова і мислення фактично відсутні, переважають
емоції. Словарний запас – 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони
схильні до сліпого подражання, але прагнуть жити самостійно.


V Легка форма – дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна,
мова розвинута, тому їх не одразу можна помітити, але є дефекти мислення.
Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя, за
винятком науки і освіти.

Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матеріІМІДЖОсобистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється, як
людське визначення, як ставлення до особи певної групи людей.Імідж – це образ, тобто форма життед. людини, завд’ки якій виставляється
на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість, ерудиція,
професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове
призначення одежі.Є фірмена і сольна одежа.Аби досягти певних успіхів у бізнесі, необхідно окрім зов. вигл. мати
певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь
якого фаху:


. Впевненість

. Доброзичлевість

. Творча енергія


У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і
подає технологію їх упровадження:визначити що ви хочете в собі змінити, або яким стати;скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі;впровадьте свій новий сценарій у життя;


.якщо ви повірете самі, що “ви” уже “не ви”, то інші повірять також.ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИАнтичність


Перші поняття про психіку були пов’язані з аналізом – найдревнішими
поглядами, згідно яким у всього, що існує на світі є душа. Згшідно Платону
душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної
психології є “вчення про душу”, Арістотеля.


Середні віки


Душа є божественним, неприродним почятком, і тому вивчення духовного життя
повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно-
фізіолог. особливості людського організму, як одної з основи
психіки/Авіцена, Аверсосам і кассиман – вперше ввили термін “психологія”

Психологія XVII ст.

З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона
характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.-
філосовських, розумово здорових позицій, без необх.експерементальної бази.
Деккарт – заклав основи детерміністичної концепції поведінок.

XVIII ст.зародження імпіричної психіки

Термін “емпірична психологія” ввів німецький філосов Вольфом, для
позначення напряму в психологічній науці, основний принцип полягає у
спостереженні за конкретною психологією, явищами, їх класифікації. Локк
розглядає душу, як пасивну, але здатну до сприйняття середовища,порівнює її
з чистою доскою, на якій нічого не написано.

XIX ст. Психологія стає самостійною наукою

Виділення психології, як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було
пов’язано зі ставленням спеціальних наукових-дослідж. установ –
психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та
лідером структ
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100