Arvutite ja interneti kasutamine eesti elanike hulgasArvutite ja interneti kasutamine eesti elanike hulgas
Tallinna PoltehnikumARVUTITE JA INTERNETI KASUTAMINE EESTI ELANIKE HULGASKoostaja: Andrei Kbar
PA-96


Tallinn, 1998


SISUKORD:
Lhikokkuvte
Sissejuhatus
I Metoodika kirjeldus

II Tulemused

2.1. Arvuti kasutamine ldse

2.1.1. leldine kasutamine
2.1.2. Arvuti kasutusaktiivsus
2.1.3. Arvuti kasutusaeg
2.1.4. Arvuti kasutuskoht
2.1.5. Arvuti mittekasutajad

2.2 Peamise arvuti omadused ja olemasolu kodus

2.2.1. Peamise arvuti kvaliteet
2.2.2. Arvuti kodus

2.3. Arvuti kasutamisphjused

2.3.1. Tegevused arvuti kasutamisel
2.3.2. Interneti kasutamine
2.3.3. E-maili kasutamine

4. Mrksnade teadmine
5. Hoiakud ja hirmud arvuti kasutamiselLHIKOKKUVTE

Lhtuvalt Balti meediateabe AS poolt lbiviidud esinduslikust uuringust
Eesti 15-74aastaste elanike hulgas on kolmandik (33%) Eesti elanikke
kasutanud kunagi oma elus arvutit.

15-19aastastest on arvutit kasutanud kolm neljandikku. Samas nende
vanematest on seda teinud ainult iga viies ehk le kolme korra vhem.
Pevas kasutab arvutit keskmiselt 116 tuhat inimest ehk 10,5% 15-
74aastastest Eesti elanikest ja nad veedavad arvuti ees ligi kolm tundi.
Arvuti suurkasutajaid - inimesi, kes kasutavad arvutit viiel vi
enamal peval ndalas, on Eestis 108 tuhat ning neid saab iseloomustada
jrgmiste tunnustega 20-49aastased, krgharidusega ja heal jrjel olevad
inimesed.
Endiselt on peamiseks arvuti kasutuskohaks oma tkoht, millele
jrgneb kool ja kodu. Kllatki thtis on ka arvuti kasutamiskohana sprade
ja tuttavate kodu. Mrkimist vrib kooli osathtsus arvuti kasutuskohana
vaesemate ja maa-elanike hulgas.
Arvuti mittekasutajatest plaanib 13% jrgmise 12 kuu jooksul arvutit
kasutama hakata, mis vib suurendada arvuti kasutajate arvu veerandi vrra.
Arvuti kasutamise vimalus kodus on 11% inimestest, neist alla poole on
seda ka teinud. Jrgmise 12 kuu jooksul plaanib 7% inmestest kas ise vi
keegi pereliikmetest osta arvutit.
Peamiseks phjuseks, miks arvutit kasutatakse on
tekstittlusprogrammide kasutamine, millele jrgnevad arvutimngude
mngimine. 69 tuhat ehk 6% Eesti 15-74aastast elanikku on kasutanud viimase
kuue kuu jooksul internetti. Ainult 1% elanikest on kodus interneti
hendusega arvuti. Mrkimist vrib, et Eesti interneti kasutajate hulgas
sarnaneb naiste osakaal (38%) USA ja Suurbritannia vastavale nitajale.
Samas on internet siiski paljuski nooremate inimeste prusmaa - 89% Eesti
interneti kasutajatest on vanuses 15-39 aastat. Peamiseks interneti
kasutamise phjuseks oli informatsiooni otsimine.
E-maili suurt potentsiaali on mrkinud mitmed uurijad. Eestis on
saanud vi saatnud e-maili 5% elanikest.
Teemaga seotud mrksnadest teatakse kige paremini sna "Internet",
millest enne intervjuud oli kuulnud 74% kigist vastajatest.
Erinevatest videtest, millega mdeti erinevaid hoiakuid ja hirme,
mis vastajatel arvutite ja nendega suhtlemise kohta on, plvis kige
suurema ksmeele internetipunktide idee (81% nus ideega). 73% vastajatest
nustus sellega, et arvuti jb tnu oma hinnale rikkamate inimeste
prusmaaks. Vrdselt 62% oli nus videtega "Mul ei ole mingit kartust
arvuti kasutamisel" (ei olnud nus 16%) ja "Arvuti peaks olema peamiselt
selleks, et teha tasju" (ei olnud nus 30%). Kige viksem oli nustujate
ja mittenustujate osakaal mnevrra provotseeriva vite, et internetiga
samavrse info saab ktte ka raamatute ja ajakirjanduse vahendusel (46%
nus ja 34% ei olnud nus).

SISSEJUHATUS

Ajavahemikul 13.- 19. veebruar 1997 viis Balti Meediateabe AS - Baltic
Media Facts EMORi Omnibuss-uuringu raames lbi uuringu "Arvutite ja
interneti kasutamisest Eesti elanike hulgas"
     

 

Rambler's Top100