Рефераты Адміністративно-правові методи

Вернуться в Административное право

Адміністративно-правові методи
План.План. 1
Вступ 2
1Адміністративно-правові методи 3
1.1. Поняття адміністративно-правових методів 3
1.2. Види адміністрагивно-правових методів 6
2.Метод переконання 9
3.Поняття і види адміністративного заохочення 11
4. Метод адміністративного примусу 14
5. Управління в системі внутрішніх справ 20
Висновок 34
Список літератури. 37

Вступ


Приступаючи до вивчення змісту й особливостей методів державного
управління, необхідно насамперед визначити, що ж таке управління?. Цей
термін став універсальним засобом характеристики визначеного виду
діяльності, тобто сукупності дій, які виконуються заради досягнення
відповідних суспільно значимих цілей.


У самому широкому понятті управління означає керівництво чимосьУ
подібному розумінні воно трактується й у наші дні. Однак обмежитись такою
констатацією недостатньо. Виникає потреба розкриття змісту цього
керівництва, його функціонального значення. Загальнотеоретичні позиції,
включаючи кібернетичні, дають достатні підстави для наступних висновків:

Управління є функція організованих систем різної природи (біологічних,
технічних, соціальних), що забезпечує їхня цілісність, тобто досягнення
задач, що стоять перед ними, збереження їхньої структурипідтримка режиму
їхньої діяльності.Термін «державне управління» широко використовується у
вітчизняній і закордонній науковій літературі, а також у законодавстві
багатьох країн. Більш 70 років він вживався й у нас, створюючи тим самим
конституційні підстави для виділення даного виду державної діяльності
Конституція України відмовилася від цього терміна. Замість нього вживається
новий термін – виконавча влада. Чи означає це, що державне управління
надалі не існує чи це чисто термінологічна реформація?
На ці закономірні питання відповідь може бути одна, у відповідності до
Конституції України державна влада здійснюється на основі поділу на
законодавчу, виконавчу і судову.

1Адміністративно-правові методи1.1. Поняття адміністративно-правових методів

Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнення поставленої
мети. Відповідно до цього адмінісгратіївно-право-вими методами є способи та
прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу виконавчих органів
(посадових осіб) на підставі зак ріпленоїза ними компетенції, у
встановлених мелісах та відповідній формі на підпорядковагіі їм органи та
громадян.
Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та
об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. В них відбиваються воля
держави, повноваження юридично-владного характеру, що належать виконавчим
органам. Тому методи управління юри-дично оформлені, закріплені
адміністративно-правовими нормами.
Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями
управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, становить собою
конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через завдання її
здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності. Це дає змогу
відокремити методи управління від понять, що вживаються в подібному до них
розумінні. Наприклад, планування, контроль, облік та інші подібні до них
дії є функціями управління. Але, взяті як окремі прийоми будь-якої з
функцій управління, вони являють собою вже методи управління. Саме їх
оптимальний вибір у конкретних умовах забезпечує ефективну діяльність
органу управління.
Внаслідок значного різноманіття суб'єктів виконавчої влади та
об'єктів, що перебувають під їх впливом, методи управління теж є
різноманітними. Але це не виключає наявності у них загальних рис. Найбільш
характерними для методів управління є: 1) способи впливу виконавчого органу
(посадової особи) на
підпорядкований йо му орган та громадян; 2) вираження державного публічного
інтересу, керівної ролі держави; 3) засоби досягнення мсти; 4) способи
організації, прийоми здійснення функцій, що виникають в процесі здійснення
спільної діяльності, 5) способи реалізації компетенції
10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100