Рефераты Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Вернуться в Криминалистика

Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
Міністерство освіти України
Львівський національний університет
ім.І.Я.ФранкаКафедра кримінального та
кримінально-процесуального
праваР Е Ф Е Р А Т
на тему:

" Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів.
Криміналістична характеристика злочинів "Львів 1999р.


ПланСтр.

1. Методика розслідування окремих видів злочинів .
. . . . . 3

2. Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів .
. . . . . 4

3. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії
. . . . . . 5

4. Поняття і види слідчих ситуацій
. . . . . . 6

5. Поняття криміналістичної характеристики та її співвідношення з
кримінально-правовою, кримінологічною та психологічною характеристиками
. . . . . . 7

6. Елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів
. . . . . . 9

7. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у
розробці методики розслідування
. . . . . . 131. Методика розслідування окремих видів злочинів

Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних
осіб при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і
криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи
їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій
криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування
різних видів злочинів.
Методика розслідування окремих видів злочинів являє собою систему
оптимальних прийомів і засобів діяльності слідчого в специфічних умовах
розслідування різних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення
задач слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням
кримінально-процесуальних вимог кримінально-правової і криміналістичної
характеристик злочинів.
Зміст методики розслідування окремих видів злочинів складається з двох
груп питань. Одна група складається з загальних вихідних теоретичних і
методичних положень, які стосуються криміналістичної характеристики
злочинів, принципів підходу до розробки засобів розслідування, структури
розслідування і змісту його частин. Інша група являє собою методичні
питання розслідування конкретних видів злочинів, що реалізують
загальнотеоретичні, методичні положення і рекомендації криміналістичної
техніки і слідчої тактики в специфічних умовах розслідування різноманітних
злочинів.
Кожний злочин за своїми обставинами і деталями є індивідуальним і
неповторним. Тому не може бути й цілком однакового процесу їхнього
розслідування. Однак кожний злочин, поряд з індивідуальними особливостями,
містить в собі і деякі загальні риси, що повторюються. Останні найчастіше
виявляються в способі, механізмі і обстановці вчинення злочинів, особі
суб'єкта злочину і т.д.
Вказані загальні риси дозволяють об'єднати одиничні злочинні вчинки в
окремі види і типи не тільки за кримінально-правовими характеристиками, але
і по їхніх криміналістичних ознаках.
В свою чергу, вивчення і узагальнення слідчої практики показує, що в
засобах розслідування злочинів, особливо однорідних в кримінально-правовому
і криміналістичному відношеннях, також є багато загального. Це дозволяє
виробити ряд типових методик розслідування злочинів, групи споріднених,
одного виду або його різновидів. Разом з тим, в кінцевому результаті, не
можна вимагати від методики розслідування, щоб в ній містилися вичерпні
методичні вказівки про розслідування кожного конкретного злочину
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100