Рефераты Історія розвитку криміналістики в Україні

Вернуться в Криминалистика

Історія розвитку криміналістики в Україні
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь
знань. Слід відмітити, що історія криміналістики розглядається як історія
спецефічного роду діяльності. В нас час крималістика являється досить
популярною наукою. Уявлення про неї з більшою чи меншою долею повноти і
правильності мають навіть школярі. Це пов"язано з високим ступенем
інформатизації, що характерезує наше суспільство. Крім того криміналістика
по своїй суті є прикладною юридичною наукою, яка більш ніж всі інші науки
асоціюються в уяві пересічного громадянина з так званим "криміналом",
який завжди цікавив, цікавить і мені здається буде цікавити людей.
Необхідно також зазначити, що історія криміналістики, як наука виділилась з
загального вчення про криміналістику порівняно недавно. Історія
криміналістики дозволяє глибше зрозуміти її витоки, соціальну функцію і
тенденції її розвитку. Криміналістика являлась спецефічною формою
діяльності з часів зародження людського суспільства, виникнення якої
пояснювалось необхідністю вирішення тих конфліктних ситуацій ( кримінально-
релевантних подій, які час від часу виникали і виникають в суспільстві ).
Потрібно сказати, що зародження прийомів і засобів розслідування злочинів,
які отримали пізніше назву криміналістичних, безумовно пов"язано з
потребами кримінального судочинства, карного розшуку, і судової
експертизи.( проблеми, потреби - породжують певні дії способи вирішення.)
Хочу зазначити, що предметом данної роботи буде розвиток історії
криміналістики на території України, а так як неможливо отримати глибокого
уявлення про розвиток науки на території окремої держави, тому паралельно
буде розглядатись розвиток історії криміналістики в світі. Методом данної
роботи буде аналіз як нормативних джерел минулого так і дослідження
монографій з питань криміналістики з метою пошуку витоків та тенденцій
розвитку того чи іншого напрямку (розділу) криміналістики.
Аналізуючи зокрема розвиток історії криміналістики на Україні, слід
сказати, що окремі частини території нашої держави в той чи інший період
входили до складу тої чи іншої держави, тому аналіз буде проводитись
стосовно історії розвитку цих держав.
Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні.
Пізнання події злочину це складна багатопрофільна діяльність, яка потребує
як емпірічних ( досвід ) так і наукових знань із різних галузей науки,
техніки, мистецтва. Тому ще в давні часи для розслідування злочинів,
запрошувались особи, що розумілись на цій справі, які допомагали
розв"язувати задачі, що поставали в процесі розслідувння.
Необхідно сказати, що окремі способи розслідування злочинів, експертизи і
відкриття датуються ще XVII століттям, але народженняя криміналістики як
самостійної науки відбулось в кінці XIX століття. Узагальнюючи джерела
виникнення криміналістики можна виділити чотири напрямки :

1. Криміналістика - як наука виникла в межах формального кримінального
права і процесу.

2. Криміналістика - виникла, як наука в рамках неправового розшуку
злочинних елементів.

3. Криміналістика - виникла як продовження судової медицини.

4. Криміналістика - виникла сама по собі, в силу необхідності для
вирішення проблем ефективної боротьби з злочинністю.

Відповідно до цих чотирьох напрямікв, а також окремих розділів
криміналістики ми будемо розглядати історію її розвитку в світі і на
Україні.
Отже одним з головних напрямків на мій погляд, був розвиток спеціальних
знань, стосовно кримінлістики на базі медицини. Ще Папа Інокентій ІІІ (1200
р.) наказував при з"ясуванні причин смерті звертатись до лікарів, а відомий
Кодекс "Кароліна" (1532 р.) закріпив обов"язкову участь лікарів при
розслідуванні злочинів проти життя і здоров"я. Слід зазначити, що перші
спеціальні знання мали більше емпірічний характер ніж теоретичний.
Також необхідно відзначити про широке використання слідчих дій при
розслідуванні злочину у ХV ст. за часів Литовсько - Руської держави. Одним
із елементів організації внутрішнього життя були - копні округи ( своєрідні
адміністративні одиниці )
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100