Рефераты Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки. КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА.

Вернуться в Коммуникации и связь

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки. КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА.
Національний банк України

Львівський банківський інститут

Кафедра економічної кібернетики

Комплексна Курсова робота

з навчальних дисципліни: “Системи оброблення економічної інформації” та
“Методи та засоби видобування знань із сховищ даних”

на тему: “ застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень
для менеджерів вищої ланки”

Виконав:

студент ІV курсу, групи 402-ек

Жмінковський любомир Ярославович

керівник:

Штанько Віктор Михайлович

Львів - 2005

Зміст

Вступ.............................................................................................................................3

Розділ1.Специфіка прийняття рішень менеджерами вищої
ланки.........................4

Розділ2.Системи підтримки прийняття управлінських
рішень............................10

Розділ3.Використання технологій штучного інтелекту в управлінні
організацією...............................................................................................................17

Висновки.....................................................................................................................28

Список використаної
літератури.............................................................................29

Додатки.......................................................................................................................30

План комплексної курсової роботи затверджено ___ __________ 2005 року.

Керівник:к.е.н.,доцент Штанько В.М

_______________

(підпис)

Вступ

Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює
організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття
рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність
прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і
домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень
надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві
управління.

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності.
Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності
компанії - головна функція менеджера вищої ланки.

Розглянемо цей процес.

Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або
альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і
майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в
себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі
елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір
альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності
організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх
використання для досягнення організаційних цілей.

У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних
рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в
приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки
однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до
цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття
організаційних рішень. У зв\'язку з цим виділяють два рівні рішень в
організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі
управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому
- інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо
цього процесу
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100