Рефераты Інформаційні системи і технології підприємства

Вернуться в Коммуникации и связь

Інформаційні системи і технології підприємства
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра прикладної математикиShura19@yandex.ru


Контрольна робота


з дисципліни “Інформаційні системи

і технології підприємства”
студента -го курсу -ї групи
спеціальності “Економіка підприємства”
заочної форми навчанняВикладач:РІВНЕ - 2004ЗМІСТ


сторінка

1. Системи та їх
класифікація...........................................................
............. 3
2. Методи класифікації економічної інформації
........................................ 5
3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем ............... 7
Література
............................................................................
................................... 10


Номер залікової книжки –
Варіант – .1. Системи та їх класифікація.

Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація
розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних
задач. Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення:
правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне,
технічне, лінгвістичне та ергономічне.
Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується
створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи, системи
підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи із
штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація
структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічною
передумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційною
передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації
управління, що відбуваються в країні. Структурно вони реалізуються у
вигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ.
Класифікація систем.
ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером
та обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками (рис. 1).Рис. 1. Ознаки класифікації ІС
Державні ІС призначені для вирішення найважливіших
народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та
економіко-математичних методів складають перспективні та поточні плани
розвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання
тощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система
державної статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичної
інформації і необхідна для функціонування державних та регіональних ІС.
АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР)
Міністерства економіки України, автоматизованою системою фінансових
розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробки
інформації з цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки науково-
технічної інформації (АСО НТІ) тощо.
Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління
адміністративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують роботи з
обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління
регіоном, формування звітності та видачі оперативних даних місцевим і
керівним державним та господарським органам.
Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємствами та
організаціями. Сфери застосування — промислова, непромислова, наукова
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100