Рефераты Революційні події 1905-1907 р.р

Вернуться в История

Революційні події 1905-1907 р.р
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИКонтрольна робота з предмету “Історія України”.
Тема: “Революційні події 1905-1907 р.р.”
Варіант № 80Виконала:
студентка групи ПБЗ – 11
Рощенко Руслана

Викладач:
Цимбал Т.Я.Ірпінь 2001


1.Початок, характер та рушійні сили першої російської революції.
Революційні події в Україні 1905р. Становлення політичних партій до
революції.

Рубіж XIX і XX ст. — це не тільки період суттєвих соціально-
економічних змін, а й час радикальних суспільно-політичних зрушень, значною
мірою зумовлених революційними подіями 1905—1907 рр. Зволікання з
остаточним вирішенням аграрного питання, посилення експлуатації робітничого
класу, об'єктивна зацікавленість буржуазії в її залученні до вирішення
важливих державних проблем, національний гніт, відсутність демократичних
свобод тощо створювали ґрунт для стихійного вибуху невдоволення народних
мас. Проте можливість виступу стала реальною лише завдяки появі та
зміцненню наприкінці XIX — на початку XX ст. широкого спектра політичних
партій, розширенню сфери їхніх дій, посиленню впливу на маси; втраті
авторитету та частковому послабленню царизму в зв'язку з поразкою у
російсько-японській війні 1904—1905 рр.
Початком революції стали події 9 січня 1905 р. в Петербурзі. Саме
цього дня була розстріляна за наказом уряду 150-тисячна мирна робітнича
демонстрація, учасники якої намагалися передати цареві петицію про свої
нужди. Звістка про загибель 1200 робітників та поранення 5 тис. осіб швидко
облетіла країну та викликала хвилю обурення, кристалізувалася у загрозливе
для царату гасло "Геть самодержавство!" Тільки в січні у Російській імперії
страйкувало майже 440 тис. осіб, тоді як у попередній період страйкуючих
налічувалося 43 тис. осіб на рік. Держава вступала в добу революції.
Якісно новим явищем, специфічною особливістю суспільно-політичного
життя доби революції стали взаємовплив та взаємопроникнення робітничого,
селянського та національно-визвольних рухів, що значно посилювало
антисамодержавний фронт і сприяло появі іншого нового явища —
широкомасштабності народних виступів, основними параметрами якої є
масовість, територіальна поширеність, тривалість, участь різних соціальних
верств. Лише протягом квітня—серпня 1905 р. в Україні відбулося понад 300
робітничих страйків, у яких взяло участь понад 110 тис. осіб. Тільки
жовтневий політичний страйк підняв на боротьбу майже 2 млн. жителів
Російської імперії, з них в Україні — 120 тис. Червневі виступи українських
селян 1905 р. охопили 64 із 94 повітів. За масштабами селянського руху
Україна займала одне з перших місць у Російській імперії.
Повстання на броненосці "Потемкин" (червень 1905 р.), збройні виступи
у Севастополі під керівництвом П. Шмідта (листопад 1905 р.), у Києві на
чолі з Б. Жаданівським (листопад 1905 р.) та в інших містах свідчили про
поширення революційних настроїв серед солдат та матросів. Помітна
нестабільність, вагання селянства та армії, що традиційно підтримували або
ж принаймні лояльно ставилися до самодержавства, теж були новим суспільно-
політичним фактором, який відіграв надзвичайно важливу роль у політичному
розвитку подій, особливо у вирішальному 1917 р.
Революційну хвилю жовтня 1905 р. царизмові не вдалося придушити силою,
і він змушений був піти на поступки. Наслідком широкомасштабного жовтневого
політичного страйку стало підписання Миколою II 17 жовтня Маніфесту, у
якому народові обіцяли громадянські свободи (недоторканість особи, свободу
совісті, друку, зборів, союзів), декларувалося скликання російського
парламенту — законодавчої Державної думи із залученням до виборів усіх
верств населення
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100