SWOT - анализ, маркетинговые исследования Автотранспортное предприятие ''ПОГАТ''
Актуальные вопросы маркетинга Анализ деятельности the Coca-Cola company
Анализ динамики изменения розничного товарооборота московского ТД ЦУМ в 2000 году Анализ кризисных явлений в экономическом развитии России
Анализ макроэкономических показателей США Анализ международной деятельности фирмы
Анализ методов прогнозирования Анализ объема, динамики, структуры и скорости товарооборота в торговом предприятии
Анализ оптового товарооборота Анализ прибыли
Анализ прибыли АО «Саранский хлебокомбинат» Анализ рекламной деятельности транспортного предприятия
Анализ розничного товарооборота в условиях рыночной экономики Анализ рынка и позиционирование товара (чай)
Анализ рыночных возможностей фирмы Анализ сотового рынка в Москве
Анализ управленческих решений Анализ хозяйственной деятельности на предприятии
Анализ цен на квартиры в г. Находка Анализ экономического положения Болгарии
Анализ эффективности коммерческой рекламы Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
Анкетирование в системе маркетинговых исследований Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек
Банковский маркетинг и эффективность работы обменного пункта Бенчмаркетинг
Бизнес планирование в Беларуси Бизнес-план
Бизнес-план промышленного предприятия Бизнес-план разработки
Билеты по товароведению Брэндинг как часть системы лояльности
Бюджет маркетинга В центре внимания - маркетинг
Валютно-экспортные операции на территории РФ Валютные риски и методы их страхования
Валютный рынок и валютные курсы Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы
Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
Ділові подарунки та сувеніри Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)
Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами Договір щодо надання рекламних послуг
Досвід визначних рекламістів США у галузі прямого маркетингу Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
Дослідження зв'язку рекламного звернення з його носіями Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами
Дослідження цілей реклами. Взаємозв'язок цілей та методичних підходів до дослідження Еволюція концепції маркетингу
Законодавча база рекламної діяльності в Україні Использование брендинг-маркетинга на предприятиях оптово-розничной торговли
Інформація в системі маркетингу Історія походження реклами
Класифікація реклами Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів
Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір Класифікація споживачів у реклакмній справі
Кодекс етичної поведінки маркетологів Комунікативність стимулювання продажу товарів
Контролювання ефективності рекламного звернення Маркетинг
Маркетинг туристичних посуг Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу
Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта Маркетингова цінова політика підприємства
Маркетингове дослідження Маркетингове дослідження банківських операцій з векселями
Маркетингові дослідження Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
Міжнародний кодекс маркетингових досліджень Міжнародний кодекс рекламної практики
Міжнародний маркетинг Модель персонального продажу товарів та послуг
Напрямки і завдання маркетингу Напрямки, методи, завдання маркетингу
Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій
Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства
Організація виставок і ярмарків. Загальні положення Організація ефективного персонального продажу
Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості Організація системи комунікації на фірмі
Організація та структура рекламного процесу Організація та функціонування картелів
Організація участі підприємства у виставках та ярмарках Основи процесу управління маркетингом
Основи створення та виготовлення рекламного звернення Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
Основні фактори ціноутворення Особливості державного стимулювання продажу продукції
Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
Особливості представлення результатів дослідження ринку Особливості проведення особистих опитувань
Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення Особливості реклами на місці продажу послуг
                 
Rambler's Top100