Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів О.В.Донченко
Образ Пузиря за п 'єсою “Хазяїн” Івана Карпенка-Карого Олександр Довженко
Олександр Довженко. “Україна в огні” Олександр Олесь
Олесь Гончар Оноре де Бальзак і Україна
Особливості використання іменників Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького
Панас Мирний Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну
Письменники рідного краю Поезія Михайла Драй-Хмари
Поема Івана Франка “Мойсей” Поет Віктор Забіла
Поет-лірик Олександр Олесь Поетеса Леся Храплива
Породження мовлення Походження і розвиток украінської мови
Правда про Марко Вовчок Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
Проблеми української термінології Проза Андрія Чайковського
Просвітительські тенденції в бурлескно-реалістичній прозі Г.Квітки-Основ’яненка Пушик Степан Григорович
Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка Розвиток української мови в українській діаспорі
Розвиток української термінографії Роль мови в житті людини
Роман Іваничук Роман Олеся Гончара “Собор”
Святослав Гординський Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий”
Сидір Воробкевич Символіка у творчості українських поетів-романтиків
Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови Слово каменяра про кобзаря
Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів Слововживання
Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови Службові частини мови
Спогади про Івана Франка Стан української мови в сучасній Україні
Старослов'янська мова та її вплив на становлення української мови Стереотипи мовної поведінки сучасної волинської молоді
Суб’єктивно-модальне значення неможливості у стосунку до семантики безособовості Сухомлинський про роботу над словом
Сучасна мовна ситуація в Україні Східнослов’янська держава - Київська Русь
Т. Шевченко в зарубіжній літературі Т.Г.Шевченко – солдат
Т.Мельничук – життєвий і творчий шлях Тарас Мельничук
Твір з укр.мови та літератури Творення слів
Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука
Творчість Євгена Плужника Творчість та життя Л.Костенко
Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні Тестові завдання з укр.мови
Технологія навчання іншомовного матеріалу Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”
Узагальнення, систематизація і перевірка знань Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка
Україна і первісне виникнення мов Українська література ХХ ст
Українська мова Українська мова в діаспорі, канадський і російський варіанти
Українська мова за професійною ознакою Українська мова крізь віки
Українська мова ХІІІ — ХVІ ст Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
Українська мова, її походження, вивчення і захист Улас Самчук - письменник епічної широти
Фонетичний мінімум Фонетичні закони мови і правила правопису
Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи
Чи люблять Українці говорити компліменти Читання творів різних жанрів
Чому на Поліссі мозолю називають жабою Ще раз про мову
Ярослав Івашкевич"... и в мой жестокий век восславил я свободу..." тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
"Семейная идея" Л. Н. Толстого... и в мой жестокий век восславил я свободу... тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови
4 статьи о Лермонтове4 статьи о Лермонтове
A.C.ПушкинA.C.Пушкин
Cтилистика современного газетного интервьюCтилистика современного газетного интервью
ShevtchenkoShevtchenko
Stephen KingStephen King
1                   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 
Rambler's Top100