Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець
Бандитизм Біоритми
Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми Верховна рада
Види господарських товариств, їх характеристика Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
Виконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань Виникнення держави
Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості Виховання пам'яті
Відносини у трудовому праві Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки Відчуття та діяльність
Відчуття та сенсорна організація особистості Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку
Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації Генетичний аспект особистості
Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин Господарське право (Шпори)
Господарські зобов'язання, поняття, виникнення Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах
Держава і право ЗУНР Держава і право ФРН
Державна влада Державне управління в умовах адміністративної реформи
Джерела приватного права Дисциплінарна відповідальність юристів
Дисциплінарна відповідальність юристів Диференціація дієздатності фізичної особи
Договір дарування Договір перевезення
Договір страхування Емоції і почуття
Емоції. Природа емоцій Емпатія і комунікація
Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб Законодавство про суб'єкти господарської діяльності
Законодавство України про господарські об'єднання Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства
Законодавство України про підприємства Запобіжні заходи в кримінальному процесі
Засоби стимулювання навчальної активності школярів Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин
Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення Ім'я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи
Індивідуальні особливості у здібностях людей Інтелектуальні властивості особистості
Інтуїція Керівні органи та їх повноваження
Класифікація юридичних осіб Конституційний Суд України
Конституція України Кредитний договір. Види кредитних договорів
Кредитування у підприємницькій діяльності Лідерство і керівництво
Ліквідаційна процедура Мале підприємництво, поняття, суб'єкти
Методичні особливості психологічної роботи з казками Мислення
Міжособистісне розуміння Мова жестів
Мотивація і поведінка людини Напрями виховання та їх загальна характеристика
Натовп, його особливості Обдарованість – як проблема в психології
Опіка та піклування Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
Ораторство Демосфена Оренда майна державних підприємств в Україні
Основні напрямки психології 19-20 століття Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів
Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення Особа і професія
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя Особливості психічного стану дітей дошкільного віку і підлітків під час хвороби, поведінка медичного працівника з ними
Особливості формування цивільного права в Україні Перцептивна сторона спілкування
Підприємство як соціальна організація Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин
Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі Поняття і ознаки юридичної особи
Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини
Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
Поняття та види юридичних осіб Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання
Поняття цивільного правовідношення Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
Порядок відкриття рахунків у банках Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами
Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів
Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон Правове регулювання банкрутства. Поняття та суб'єкти банкрутства
Правове регулювання відносин власності в Україні. Правовий режим майна господарюючих суб'єктів Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
                    10   11   12   13   14   15   16   17   18 
Rambler's Top100