Планування коштів на оплату праці Планування соціально-економічного розвитку країни
Планування соціально-економічного розвитку країни - 2 Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику Поведінка споживача у ринковій економіці
Повне товариство Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства
Податки Податки на споживання
Податкова система, її функції та сучасні проблеми Податок на додану вартість
Позитивна економіка Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
Показники і методи вимірювання продуктивності праці Показником продуктивності праці
Поляризація доходів. Вартість життя Поляризація доходів. Вартість життя
Поняття галузі Поняття і види ефективності
Поняття і сутність факторів продуктивності Поняття про власний капітал
Поняття ринку праці, його елементи і функції Поняття та ознаки акціонерного товариства
Поняття та особливості формування ринку праці Поняття та особливості формування ринку праці
Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу
Поняття, форми та види зайнятості Поняття, функції та методи управління
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами Посередники
Поточні витрати і ціна продукції підприємства Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості
Правовий статус господарських товариств Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств” Предмет, методи і функції макроекономіки
Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система Представництво
Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання Прибуток та монополія
Призначення тарифної системи Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю Припинення діяльності підприємства
Природа інноваційних процесів Природа макроекономічної рівноваги
Природа та сутність податку на прибуток Причини зміни вартості грошей у часі
Проблеми економіки країн, що розвиваються Проблеми застосування податку на додану вартість
Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства Проблеми посередницької діяльності комерційних банків в Україні
Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Проблеми стабілізації економіки України
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів Прогнозування планування й регулювання діяльності
Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
Програми сприяння зайнятості Продуктивність праці
Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці
Продуктивність, мотивація і оплата праці Продуктивність, мотивація й оплата праці
Реалізація права власності на нематеріальні ресурси Регулювання зайнятості населення
Регулювання міжнародної економічної діяльності Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій Реформа 1965 року: сутність і наслідки
Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні Ринкова економіка
Різновиди цін для виробника Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення
Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення Робота з економетрії
Робочий час. Режим праці та відпочинку Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві Розроблення плану продуктивності праці
Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення Світовий досвід антимонопольного законодавства
Світовий досвід антимонопольного законодавства Система нетарифного регулювання
Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці Собівартість прибутку і рентабельність
Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку Соціально-економічна сутність заробітної плати
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів Соціально-економічні наслідки інфляції
Соціально-економічні наслідки інфляції Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві
Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах Споживання та заощадження
Споживання та заощадження Споживання, заощадження та інвестиції
      4             10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
Rambler's Top100